"Vårt motto är kvalitet och trygghet som gäller både ut mot våra kunder och för våra vikariekonsulter. Vi vill att våra kunder alltid ska kunna lita på oss och att våra vikarier känner stor trygghet i att jobba för JH Qonsulterna."

JH Qonsulterna jobbar för att göra skillnad i förskolan och skolan. Vi fokuserar på att förskolor och skolor alltid ska ha bra personal till sin verksamhet och så jobbar vi med lärande för hållbar utveckling i pedagogiska verksamheter.

Vår Vision

...är att alla barn och ungdomar från starten ska lära sig vad hållbar utveckling är och vad det innebär, för att vår värld i framtiden ska vara en fin plats att leva på. Vi vill även skynda på en positiv samhällsutveckling där så många som möjligt arbetar under trygga omständigheter.

Hållbar utveckling, vad är det?

För mig handlar hållbar utveckling om ekologiska, sociala/kulturella och ekonomiska grundprinciper - ingen mindre viktig än den andra. Principerna måste vara i god balans med varandra, men som det ser ut i dag håller vågskålen på att tippa över. Det övergripande målet för de flesta verkar vara oändlig ekonomisk tillväxt och här går inte ekvationen ihop för mig. Hur ska vi kunna ha en oändlig ekonomisk tillväxt på en planet med begränsade resurser?

Varje dag tänker jag på, och är tacksam, över de gratistjänster som naturen ger till oss, och den ekonomiska hållbarheten handlar framför allt om att hushålla med dessa gratistjänster - jordens resurser. Ekologisk hållbarhet uppnår vi genom att inte rubba den fina balans som råder i hela jordens ekosystem, att inte ta för mycket av det som är gratis helt enkelt.

I alla kulturer finns olika sociala normer, och idag när vi människor flyttar och rör på oss över hela jordklotet är det viktigt att i unga år få lära sig om och möta olika kulturer. När vi möter olika kulturer skapar vi oss en egen uppfattning om sociala normer och vi får en större ” vi ” känsla med alla människor. Sociala normer sträcker sig inte bara människor emellan utan det handlar även hur vi hanterar djur, natur och platsen vi lever på. Vad är accepterat här, kan vi lära av andra kulturer, vad har visat sig fungera eller inte fungera? De sociala grundprinciperna ser till att tåget går åt rätt håll och att alla är med.

I den pedagogiska verksamheten

Det jag skriver ovan är det jag kallar för läran om hållbar utveckling, vilket är viktigt att lyfta i så tidig ålder som möjligt för att lägga en god grund åt de som ska växa upp i vår värld. Att jobba med hållbar utveckling i den pedagogiska verksamheten behöver egentligen inte betyda att ni gör något annat än det ni gör idag. Det handlar mer om att göra det extra tydligt för barnen och att de får lära sig goda vanor från början. Sätt till exempel upp sopsorteringsstationen så att barnen ser den och låt de vara aktiva i vad som ska slängas vart. Kanske kan ni till och med ha den bredvid pysselhörnan?