Hållbarhetskonsult
"Vår nästa generation står inför en framtid som aldrig förr varit så oförutsägbar som den är idag."

  Lärande för hållbar utveckling handlar om:

» Att förbereda våra barn och ungdomar på hur de kan hantera framtiden.

» Låta barn och ungdomar i tidig ålder få undersöka och se kopplingar mellan natur,

människa, miljö och samhälle.

Vår hållbarhetskonsult

 

Vi erbjuder expertkompetens inom miljö och hållbarhet, där vår hållbarhetskonsult jobbar för att skapa hållbara miljöer och arbetssätt i förskolor och skolor.

 

Vi eftersträvar att ta fram konkreta handlingsplaner på hur verksamheter kan jobba mer hållbart. Det gör vi genom att utvärdera verksamheten som den ser ut idag och titta på vad som kan behöva ändras på.

 

En viktig del i arbetet handlar också om att få med barnen och därför håller vi i workshops med fokus på kompetensutveckling i läran om hållbar utveckling. Temat under workshopen är hur pedagoger kan arbeta med hållbarhet tillsammans med barnen i den dagliga verksamheten.